Dexter team s.r.o.

O násDexter Team s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti západného Slovenska a Bratislavy. Spoločnosť je tvorená odborníkmi s vyše dvadsaťročnou praxou v oblastí daní, účtovníctva, prekladov, tlmočenia, manažmentu, vzdelávania a ekonomického poradenstva.

Jedna sekcia našej spoločnosti vyvíja obchodnú činnosť v oblasti ekológie – obnoviteľných zdrojov energie. Poradíme v oblasti solárnych systémov, kúrenia peletami či čistenia odpadových vôd malými bio čistiarňami.

Spoločnosť sústreďuje svoju činnosť na komplexné služby od poradenstva až po samotnú realizáciu.

Domov